Interactive tree of Shamsheer Khan

Alam Sher Khan La
Allah Yar Khan La
Mustahab Khan
Khuda Yar Khan
Shamsheer Khan
Azam Khan
Abdullah Khan
134-1 Jalal Khan
Ibrahim Khan Pur Dil Khan