Interactive tree of Kareem Ullah Khan

Nayaz Ali Khan
Faiz Ali Khan
Private
Qaim Khan
134-5 Muhib Ullah Khan
Lutf Ullah Khan
Waheed Ullah Khan La
Asad Ullah Khan
Ahmed Ullah Khan
Aman Ullah Khan
Qudrat Ullah Khan
Fatah Ullah Khan
Karamat Ullah Khan
Ahmed Saeed Khan
Abdul Hameed Khan
Badal Khan
Abdul Razzaq Khan
Shehbaz Khan Tappadar
134-6 Saad Ullah Khan
Ali Muhammad Khan La Walad
Ghulam Nabi Khan
Saleh Muhammad Khan
Ameer Muhammad Khan
Raza Muhammad Khan
Faiz Muhammad Khan
134-6 Saif Ullah Khan
Wasil Khan
Dafadar Yousuf Khan
Imam Khan
Dafadar Nawab Khan
Jamadar Ahmed Ali Khan
Amanat Ullah Khan La Walad
Faiz Talab Khan
Abdullah Khan
Faiz Ullah Khan
Risaldar Shafi Ullah Khan Magistrate
Ameen Ullah Khan
Kramat Khan La Walad
Haibat Khan
Yousuf Ali Khan
Inayat Ullah Khan La
Ghulam Ali Khan La
Azmat Ullah Khan
Sahibdad Khan
Baz Khan La
Abdul Ghani Khan
Haji Ashraf Khan
Wali Dad Khan
134-7 Hyder Khan
Kareem Ullah Khan
Allah Dad Khan
134-1 Jalal Khan
Ibrahim Khan Pur Dil Khan
Shahbaz Khan Nawab Sher Khan