60-1 Shaikh Muhammad Khizar Khan Moris-e-Aala Chandyana

Name
60-1 Shaikh Muhammad Khizar /Khan/ Moris-e-Aala Chandyana
Name prefix
60-1 Shaikh
Given names
Muhammad Khizar
Surname
Khan
Name suffix
Moris-e-Aala Chandyana